НачалоУсловия за ползване: лицензираниказина.бг

В настоящите условия за ползване (наричани просто "Условия" в настоящия документ) ние дефинираме взаимните права и задължения, свързани с използването на Уебсайта от неговите Потребители. Ние можем да правим всякакви промени, по всяко време в тези Условия без предварително да уведомяване Потребителите за това. Актуализираните Условия ще бъдат достъпни на Уебсайта, а Потребителите могат също да получават известия по имейл, когато е уместно.

1. Дефиниции

1.1. Значението на термините с главни букви, използвани в тези термини, е както следва:

Уебсайт: https://лицензираниказина.бг и неговите преведени на други езици локализирани версии са достъпни на отделни домейни.

Данни: информация, предоставена от Потребител при използване на Уебсайта.

Потребител: физическо или юридическо лице, което осъществява достъп до и използва Уебсайта, наричано също местоимения от второ лице като "Вие" или "Ваш" в настоящите Условия.

Политика за защита на личните данни и Политика за поверителност: политика за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот на Уебсайта, описана подробно в раздел 3 от настоящите Общи условия.

Местоименията в множествено число от първо лице като "Наш", "Ние" или "Нас" се отнасят до оператора на Уебсайта.

GDPR: Общ регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679.

Закони за защита на личните данни: Всички приложими закони, свързани с обработката на лични данни, включително Директива 95/46 / ЕО или GDPR, както и всички национални закони или подзаконови актове за прилагане.

"Бисквитка": малък текстов файл, който се поставя на Вашия компютър от Уебсайта или от трети страни при достъп до Уебсайта.

Закон за бисквитките на ЕС: Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г., изменена през 2006 г. и 2009 г.

2. Общи условия

2.1. Уебсайтът предлага независима информация за онлайн казина, онлайн казино игри и друга информация, свързана с онлайн хазарта. Тя не е доставчик на хазартни услуги. Информацията, предоставена на Уебсайта, служи само за образователни цели и има за цел да образова и информира Потребителя. Уебсайтът не предоставя правни съвети.

2.2. Като се има предвид непрекъснато променящият се характер на онлайн хазартната индустрия, не можем да гарантираме абсолютната точност на информацията, представена на уебсайта. Въпреки това, ние правим всичко възможно, за да гарантираме, че цялата информация на уебсайта, е възможно най-точна и ако открием неточности, ще актуализираме информацията във възможно най-кратък период от време. Моля, имайте предвид, че Ние не носим никаква отговорност за каквито и да било щети, които можете да претърпите поради информацията, намерена на Уебсайта.

2.3. Връзки на трети страни, наричани още външни връзки, и връзки към онлайн казина и други компании са представени на уебсайта. Тъй като не носим отговорност за съдържанието, намерено на тези уебсайтове, насърчаваме всички потребители на уебсайта да прочетат внимателно условията за ползване на всеки от външните уебсайтове, преди да се ангажират с тях.

2.4. Всички потребители, които използват Уебсайта, автоматично се съгласяват с тези Условия и Политиката за защита на личните данни. В същото време Потребителят обещава да следва задълженията, посочени в този документ, и изразява своето разбиране за настоящите Условия и Политиката за защита на личните данни.

2.5. Съгласявайки се да спазва правилата на Политиката за защита на личните данни, Потребителят, субект на данни, чиито лични данни се обработват чрез Уебсайта, изразява няколко други съгласия във връзка с обработката на неговите лични данни, които са необходими за осигуряване на правилното функциониране на Уебсайта. Раздел 3 от настоящите Условия съдържа допълнителна информация по темата.

2.6. Потребители под 18-годишна възраст или под възрастта, на която онлайн хазартът в тяхната юрисдикция е незаконен, нямат право да използват уебсайта. Потребител, физическо лице с пълна юридическа правоспособност, над съответната възрастова граница може да получи достъп до Уебсайта, но Ние по никакъв начин не носим отговорност за определяне дали Потребителят може или не може да залага онлайн в своята юрисдикция и какви условия трябва да бъдат изпълнени предварително. Потребителят също така е отговорен да се увери, че спазва всички други законови изисквания, които биха могли да бъдат приложими към тяхната юрисдикция.

2.7. За да гарантираме, че няма местни закони или разпоредби за онлайн хазарта, които да бъдат нарушени от Нас, Ние си запазваме правото да ограничим достъпа Ви до определени части от Уебсайта или до Уебсайта като цяло въз основа на Вашата юрисдикция.

2.8. Стремим се да предлагаме само най-точната и актуална информация на Уебсайта, съобразена конкретно с всеки Потребител в зависимост от неговата юрисдикция. Въпреки това, като се има предвид бързо развиващият се характер на индустрията, както и големият брой различни юрисдикции, всяка от които прилага различни закони и разпоредби, това може да бъде предизвикателна задача понякога. В случай, че установите възможни неточности или невярна информация на уебсайта, моля, свържете се с нас чрез нашата форма за контакт. Високо ценим Вашата обратна връзка.

2.9. Ако някоя част от настоящите Условия нарушава законодателството, приложимо на територията на Потребителя, това не засяга валидността на други части от настоящите Условия.

2.10. Ние притежаваме интелектуална собственост за цялото оригинално съдържание, представено на уебсайта, като лога, съдържание или търговски марки. Ние не притежаваме интелектуалната собственост на лога и търговски марки на уебсайтове на трети страни, представени на уебсайта. Разпространението на съдържание, представено на уебсайта, е разрешено само при използване на do-follow линкове под формата на <a> html маркер или когато е одобрено от нас. В случай на Wikipedia.org, no-follow <a> html тагът на препратки е достатъчен при повторно публикуване на съдържание от Уебсайта.

2.11. Преводът, задвижван от Google, може да се използва на уебсайта. Всякакви гаранции, изрични или подразбиращи се, за преводите се отхвърлят от Google, включително подразбиращи се гаранции за точност, надеждност, продаваемост и пригодност за определена цел.

3. Политика за защита на личните данни

Собственикът и операторът на Уебсайта, както и всички Потребители на Уебсайта, са субекти на настоящата Политика за поверителност, която се прилага за всички Данни, които по принцип са ни предоставени от Потребителя при използването на Уебсайта или са събрани от Нас. Поверителността и пълната сигурност на потребителските данни е от първостепенно значение за нас, поради което гарантираме, че всички потребителски данни са достатъчно защитени и сигурни по всяко време.

3.1. Обхват на политиката за защита на личните данни

Тази политика е ограничена до действия, предприети от нас и потребителите на този уебсайт и не се простира до други уебсайтове, като онлайн казина, които могат да бъдат достъпни от уебсайта чрез външни връзки, които са представени на уебсайта.

Моля, имайте предвид, че Ние сме единственият фактор, който определя целта и начина на обработване на Вашите данни, и действаме като "администратор на данни" съгласно приложимите закони за защита на данните.

3.2. Събиране на данни

Тази Политика за поверителност урежда цялото събиране на данни. Събраните потребителски данни могат да включват данни като операционна система, IP адрес, тип браузър и др.

3.3. Как събираме данни

Няколко канала се използват за събиране на потребителски данни. Данни като IP адрес, дата, час и брой посещения и други се събират автоматично, за да се подобри функционалността на уебсайта, докато някои данни могат да идват директно от потребителите, като например, когато се свържете с нас директно чрез електронна поща или подобни средства.

Ние използваме бисквитки (вижте раздел 3.10.), за да събираме данни въз основа на настройките на Вашия браузър.

3.4. Как използваме данните

Възможно е да се нуждаем от някои от данните, описани по-горе, за да осигурим безпроблемното и безопасно използване на Уебсайта от всички Потребители. По-конкретно, те може да са ни необходими, за да подобрим продуктите и услугите си, а има и различни други причини, които ни позволяват да използваме Вашите данни за нашите законни интереси.

Ако не сте съгласни с това, определени хипотези Ви дават възможност да упражните правото си на възражение (за повече подробности относно правата Ви вижте раздел 3.7.). Моля, имайте предвид, че Вашите данни никога няма да бъдат споделяни, отдавани под наем или продавани на други страни и организации.

3.5. Сигурност на данните

Предприемат се няколко вида мерки, за да се гарантира, че всички Ваши данни остават безопасни и защитени по всяко време, включително съхраняването им само на защитени сървъри, ограничаване на достъпа до Данните, така че само администраторът да има достъп до тях, както и различни други мерки, които са предназначени да гарантират, че всяко предполагаемо нарушение на данните е отстранено, Вашите данни са защитени по всяко време.

Ако сте загрижени за потенциални проблеми по отношение на използването на Вашите данни, включително злоупотреба или неоторизиран достъп до Вашите данни, Ви препоръчваме да използвате нашия формуляр за контакт и да ни уведомите за това.

3.6. Запазване на данни

Вашите данни ще бъдат съхранявани само за периода, необходим за постигане на целите, посочени в настоящата Политика за поверителност, освен ако законът не изисква или не ни позволява да ги запазим за по-дълго време или докато не поискате изтриването им от нашата база данни.

3.7. Права на потребителите

Когато става въпрос за потребителски данни, всички потребители притежават набор от права:

Право на достъп: Това право Ви позволява да поискате копие от данните, които съхраняваме за Вас, както и тяхното изменение или пълно изтриване. Важно е обаче да се отбележи, че можем да откажем такова искане, ако законът ни позволява да го направим, и в случай, че това се случи, ще се погрижим да предоставим адекватно обяснение за такова решение.

Право на коригиране: Това право Ви позволява да поискате Вашите данни или определени части от тях да бъдат коригирани, за да се гарантира тяхната точност.

Право на изтриване: Това право Ви позволява да поискате Вашите данни или определени части от тях да бъдат изтрити от нашата база данни.

Право на ограничаване на използването на Вашите данни: Това право Ви позволява да ограничите използването на Вашите данни, било то изцяло или частично.

Право на преносимост на данните: Това право Ви позволява да поискате преместване, дублиране или прехвърляне на Вашите данни.

Право на възражение: Това право Ви позволява да възразите срещу начина, по който използваме Вашите данни.

Всички потребители се насърчават да се свържат с нас чрез нашата форма за контакт, в случай че желаят да се възползват от някое от горепосочените права.

Ако някой Потребител сметне, че нашият начин за разглеждане на жалбата му е недостатъчен, той има възможност да се обърне към съответния орган за защита на данните, който да помогне за решаването на този проблем.

Значението на точността на данните не може да бъде преувеличено и ние силно препоръчваме на всички потребители на уебсайта да ни информират за всякакви промени във връзка с техните лични данни.

3.8. Външни препратки

Външни връзки, подробно прегледани и разгледани, към други уебсайтове могат да бъдат намерени на уебсайта. Въпреки това, ние не носим отговорност за съдържанието, което те публикуват, и тази Декларация за поверителност не се простира до използването на такива уебсайтове. Ето защо Ви препоръчваме да се запознаете подробно с Политиката за поверителност на тези уебсайтове на трети страни, преди да решите да използвате някой от тях.

3.9. Промени в контрола и собствеността на бизнеса

В случай на продажба или прехвърляне на контрола върху целия или част от уебсайта на трета страна, съответните потребителски данни могат да бъдат прехвърлени на новия собственик, който в съответствие с тази Политика за поверителност има право да ги използва за същите цели като нас. Ако възникне такава ситуация, ние ще предприемем подходящи мерки, за да гарантираме защитата на Вашата поверителност.

3.10. Бисквитки

За да се подобри Вашето преживяване на Уебсайта, внимателно подбрани "бисквитки" могат да бъдат поставени и достъпни на Вашия компютър, като са взети мерки за пълна защита и зачитане на Вашата поверителност.

Този уебсайт използва бисквитки в съответствие със Закона за бисквитките на ЕС. Тези "бисквитки" могат да бъдат активирани или деактивирани в настройките на Вашия интернет браузър и въпреки че повечето браузъри ги приемат, винаги можете да управлявате предпочитанията си чрез настройки.

Изтриването на "бисквитките" може да повлияе на Вашето преживяване при използване на уебсайта, но имате право да го направите по всяко време.

3.11. Основни положения

Ние си запазваме правото да прехвърлим някое от нашите права съгласно тази Декларация за поверителност, стига да вярваме, че това няма да се отрази отрицателно на някое от Вашите права. Забранено Ви е да прехвърляте някое от Вашите права съгласно тази Политика за поверителност на друго лице.

Разпоредбите на тази Декларация за поверителност или техни части, които са обявени за невалидни, неприложими или незаконни по какъвто и да е начин от съответния орган, като например съдилища, ще бъдат съответно изтрити. Въпреки това, ако възникне такава ситуация, валидността на други разпоредби или на техните части няма да бъде засегната.

4. Заключителни разпоредби

4.1. Ние си запазваме правото да променяме тези Условия по всяко време без предизвестие.

null